• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BUCHER HYDRAULICS

BUCHER HYDRAULICS ( bucherhydraulics.com )

http://www.bucherhydraulics.com/30973/Products/Mobile-and-Industrial-hydraulics/image.aspx

Hãng chuyên các thiết bị thủy lực trong công nghiệp và các loại xe ô tô, xe cơ giới

 • Mobile and industrial hydraulics
  • Pumps (bơm thủy lực)
  • Motors (động cơ thủy lực)
  • Valves (van)
  • Power units
  • Electronics
  • Cylinders (xi lanh)
  • System solutions
 • Elevator hydraulics (thang máy thủy lực)
  • Valves
  • Power units
  • Car frame kits (bộ khung xe)
  • MRL system tiger
  • Modernization
  • Cylinders
 • Hydraulic Drives for high – voltage switch Gear
  • solenoid-operated, 2/2-way seat-valve
  • solenoid-operated, 3/2-way seat-valve
  • hydraulic-operated 3/2-way seat-valve
  • actuator
  • hydraulic drive system

BUCHER HYDRAULICS ( bucherhydraulics.com )

http://www.bucherhydraulics.com/30973/Products/Mobile-and-Industrial-hydraulics/image.aspx

Hãng chuyên các thiết bị thủy lực trong công nghiệp và các loại xe ô tô, xe cơ giới

 • Mobile and industrial hydraulics
  • Pumps (bơm thủy lực)
  • Motors (động cơ thủy lực)
  • Valves (van)
  • Power units
  • Electronics
  • Cylinders (xi lanh)
  • System solutions
 • Elevator hydraulics (thang máy thủy lực)
  • Valves
  • Power units
  • Car frame kits (bộ khung xe)
  • MRL system tiger
  • Modernization
  • Cylinders
 • Hydraulic Drives for high – voltage switch Gear
  • solenoid-operated, 2/2-way seat-valve
  • solenoid-operated, 3/2-way seat-valve
  • hydraulic-operated 3/2-way seat-valve
  • actuator
  • hydraulic drive system

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54