• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BRUNSKABEL

BRUNSKABEL ( brunskabel.de )

 

http://brunskabel.de/Drupal/en/products

Hãng chuyên các loại dây cáp điều khiển, cáp tín hiệu, cáp truyền thông

 • Control cable (cáp điều khiển)
  • Flexible control cables
  • Standard cables
  • Filling station cables
  • PUR – sheathed cables
  • Intallations cables and power lines
 • Electronics cables (dây cáp điện tử)
  • Data cables
  • Conductors for internal wiring
  • BUS cables
  • Telecommunications cables
 • Drag chain and servo cables (cáp cho động cơ servo)
  • Drag chain and servo cables
  • DESINA-compliant cables
 • Halogen – free cables
  • Halogen – free control cables
  • Halogen – free data cables
  • Halogenfree industrial electronics cables, computer and process control cables
 • Heat-resistance cables (cáp điện trở đốt nóng)
 • Electronics cables for intrinsically safe electric circuits (cáp điện cho tủ điện an toàn)
 • Elevator, conveyor and rubber-insulated cables (thang máy, băng tải và dây cáp cao su cách điện)

BRUNSKABEL ( brunskabel.de )

 

http://brunskabel.de/Drupal/en/products

Hãng chuyên các loại dây cáp điều khiển, cáp tín hiệu, cáp truyền thông

 • Control cable (cáp điều khiển)
  • Flexible control cables
  • Standard cables
  • Filling station cables
  • PUR – sheathed cables
  • Intallations cables and power lines
 • Electronics cables (dây cáp điện tử)
  • Data cables
  • Conductors for internal wiring
  • BUS cables
  • Telecommunications cables
 • Drag chain and servo cables (cáp cho động cơ servo)
  • Drag chain and servo cables
  • DESINA-compliant cables
 • Halogen – free cables
  • Halogen – free control cables
  • Halogen – free data cables
  • Halogenfree industrial electronics cables, computer and process control cables
 • Heat-resistance cables (cáp điện trở đốt nóng)
 • Electronics cables for intrinsically safe electric circuits (cáp điện cho tủ điện an toàn)
 • Elevator, conveyor and rubber-insulated cables (thang máy, băng tải và dây cáp cao su cách điện)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54