• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BRUEL & KJAER VIBRO

BRUEL & KJAER VIBRO

Hãng chuyên các thiết bị và giải pháp giám sát thông minh ứng dụng trong các ngành điện gió, thủy điện, ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác

Các sản phẩm chính

 • Vibrocontrol 6000 (hệ thống chuẩn đoán, kiểm xoát hoạt động của động cơ)
 • Vibrocontrol 6000 compact monitor
 • Vibrocontrol 1500
 • Sensors
 • Condition monitoring interface VI-6080
 • VDAU – 6000
 • Vibroport 80 and vibrotest 80: The allrouders for machine diagnostics, balancing and condition monitoring (chuẩn đoán máy, cân bằng và giám sát tình trạng)
 • Accessories (các phụ kiện)

BRUEL & KJAER VIBRO

Hãng chuyên các thiết bị và giải pháp giám sát thông minh ứng dụng trong các ngành điện gió, thủy điện, ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác

Các sản phẩm chính

 • Vibrocontrol 6000 (hệ thống chuẩn đoán, kiểm xoát hoạt động của động cơ)
 • Vibrocontrol 6000 compact monitor
 • Vibrocontrol 1500
 • Sensors
 • Condition monitoring interface VI-6080
 • VDAU – 6000
 • Vibroport 80 and vibrotest 80: The allrouders for machine diagnostics, balancing and condition monitoring (chuẩn đoán máy, cân bằng và giám sát tình trạng)
 • Accessories (các phụ kiện)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54