• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BOSCH

BOSCH

Chuyên các thiết bị, phụ kiện cho hệ thống lò hơi và các hệ thống gia nhiệt

 • Steam boilers (nồi hơi)
  • U-ND
  • U-HD
  • U-MB
 • Hot water boilers (nồi nước nóng)
  • 6000F
  • UT-L
  • UT-HZ
 • Comnined heat and power plants (nhà máy nhiệt điện )
  • Combined heat and power unit CHP
  • CHP systems
 • Cooling & Ventilation (hệ thống thu hồi nhiệt thải)
  • VRF
  • Water source heat pumps
 • Waste heat recovery systems
  • Self-fired waste heat boilers
  • HRSB
  • Waste heat boilers
 • Components (các phụ kiện)
  • For steam boilers (đối với nồi hơi)
  • For hot water boilers (đối với nồi hơi nước nóng)
 • Further large systems (một số hệ thống khác nữa)

BOSCH

Chuyên các thiết bị, phụ kiện cho hệ thống lò hơi và các hệ thống gia nhiệt

 • Steam boilers (nồi hơi)
  • U-ND
  • U-HD
  • U-MB
 • Hot water boilers (nồi nước nóng)
  • 6000F
  • UT-L
  • UT-HZ
 • Comnined heat and power plants (nhà máy nhiệt điện )
  • Combined heat and power unit CHP
  • CHP systems
 • Cooling & Ventilation (hệ thống thu hồi nhiệt thải)
  • VRF
  • Water source heat pumps
 • Waste heat recovery systems
  • Self-fired waste heat boilers
  • HRSB
  • Waste heat boilers
 • Components (các phụ kiện)
  • For steam boilers (đối với nồi hơi)
  • For hot water boilers (đối với nồi hơi nước nóng)
 • Further large systems (một số hệ thống khác nữa)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54