• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BOCK

BOCK – Compressors

Một nhãn hiệu của hãng GEA

Chuyên các loại máy nén khí

 • Open type compressor Units
  • FDK Compressor Units
  • FDK NH3 Compressor Units
 • Open Type Compressors (máy nén khí cho động cơ tiêu chuẩn thông qua đai chữ V hoặc ly hợp trực tiếp)
  • F compressors
  • F NH3 compressors
 • Semi – Hermetic compressors
  • HA single-stage compressors
  • HG ATEX compressors
  • HG CO2 compressors subcritical
 • Semi – hermetic Units
  • SHA condensing units (bộ ngưng tụ)
  • SHG condensing units
  • SHG PB plusbox
  • SHGZ condensing units, two-stage
 • Vehicle compressors (máy nén khí trên xe)
  • FK compressors for Bus and Rail Air conditioning
  • FK compressors for transport refrigeration
  • HG 2-pole compressors
  • HG Alu Compressors
  • HG R407C compressors

BOCK – Compressors

Một nhãn hiệu của hãng GEA

Chuyên các loại máy nén khí

 • Open type compressor Units
  • FDK Compressor Units
  • FDK NH3 Compressor Units
 • Open Type Compressors (máy nén khí cho động cơ tiêu chuẩn thông qua đai chữ V hoặc ly hợp trực tiếp)
  • F compressors
  • F NH3 compressors
 • Semi – Hermetic compressors
  • HA single-stage compressors
  • HG ATEX compressors
  • HG CO2 compressors subcritical
 • Semi – hermetic Units
  • SHA condensing units (bộ ngưng tụ)
  • SHG condensing units
  • SHG PB plusbox
  • SHGZ condensing units, two-stage
 • Vehicle compressors (máy nén khí trên xe)
  • FK compressors for Bus and Rail Air conditioning
  • FK compressors for transport refrigeration
  • HG 2-pole compressors
  • HG Alu Compressors
  • HG R407C compressors

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54