• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BESTOBELL

Bestobell – van

Hãng chuyên các loại Van dùng cho ngành khí công nghiệp, ngành hàng hải

 • Industrial Gas
  • Manual Globe Valves (van cầu bằng tay)
  • Actuated GlobeValves, Gate Valves
  • Emegency Shut-off gate valves
  • Actuated ball valves, Ball valves
  • Safety relief valves, Check Valves
  • Pressure regulators
  • ASPRO
  • Manifold Fill assemblies
  • Flow Divertors
  • Birflo (flow control)
  • Strainers
 • LNG marine (ngành hàng hải)
  • Needle Globe valves, Manual Globe valves,
  • Actuated Globe Valves (van cầu có điều khiển)
  • Check valves
  • Float level isolation valve
 • LNG Land based
  • Manual globe valves, Actuated globe valves
  • Gate valves, Ball valves
  • Emergency Shut-off gate valves (van đóng khẩn cấp)
  • Actuated ball valves (van bi truyền động)
  • Safety relief valves (van giảm áp)

Bestobell – van

Hãng chuyên các loại Van dùng cho ngành khí công nghiệp, ngành hàng hải

 • Industrial Gas
  • Manual Globe Valves (van cầu bằng tay)
  • Actuated GlobeValves
  • Gate Valves
  • Emegency Shut-off gate valves
  • Ball valves
  • Actuated ball valves
  • Safety relief valves
  • Pressure regulators
  • ASPRO
  • Manifold Fill assemblies
  • Check Valves
  • Flow Divertors
  • Birflo (flow control)
  • Strainers
 • LNG marine (ngành hàng hải)
  • Needle Globe valves
  • Manual Globe valves
  • Actuated Globe Valves (van cầu có điều khiển)
  • Check valves
  • Float level isolation valve
 • LNG Land based
  • Manual globe valves
  • Actuated globe valves
  • Gate valves
  • Emergency Shut-off gate valves (van đóng khẩn cấp)
  • Ball valves
  • Actuated ball valves (van bi truyền động)
  • Safety relief valves (van giảm áp)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54