• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BERNSTEIN

BERNSTEIN

Hãng chuyên các sản phẩm trong ngành tự động hóa sau

 • Switch systems (các hệ thống công tắc chuyển mạch)
  • Analog switch range (chuyển mạch tương tự)
  • ATEX switch range (chuyển mạch ATEX)
  • Control pendant range (tay cầm điều khiển)
  • Foot switch range (công tắc chân)
  • Limit switch range (công tắc hành trình)
  • Medical foot switch range (công tắc chân)
  • Safety switch range (công tắc an toàn)
 • Sensor systems (các hệ thống cảm biến)
  • Capacitive sensor (KC) (cảm biến điện dung)
  • Inductive sensor (KI) (cảm biến cảm ứng)
  • Light curtain (bức màng ánh sáng)
  • Magnetic sensors/switch (MA/ME) (cảm biến, công tắc từ tính)
  • Optoelectric sensor (O) (cảm biến Optoelectric)
  • Teachable sensors (cảm biến Teachable)
  • Ultrasonic sensor (UT) (cảm biến siêu âm)
 • Enclosures (các loại hộp đấu nối)
  • Control enclosure range (Hộp điều khiển)
  • Industrial enclosure range (Hộp dùng trong công nghiệp)
  • Suspension systems (hộp treo )

BERNSTEIN

Hãng chuyên các sản phẩm trong ngành tự động hóa sau

 • Switch systems (các hệ thống công tắc chuyển mạch)
  • Analog switch range (chuyển mạch tương tự)
  • ATEX switch range (chuyển mạch ATEX)
  • Control pendant range (tay cầm điều khiển)
  • Foot switch range (công tắc chân)
  • Limit switch range (công tắc hành trình)
  • Medical foot switch range (công tắc chân)
  • Safety switch range (công tắc an toàn)
 • Sensor systems (các hệ thống cảm biến)
  • Capacitive sensor (KC) (cảm biến điện dung)
  • Inductive sensor (KI) (cảm biến cảm ứng)
  • Light curtain (bức màng ánh sáng)
  • Magnetic sensors/switch (MA/ME) (cảm biến, công tắc từ tính)
  • Optoelectric sensor (O) (cảm biến Optoelectric)
  • Teachable sensors (cảm biến Teachable)
  • Ultrasonic sensor (UT) (cảm biến siêu âm)
 • Enclosures (các loại hộp đấu nối)
  • Control enclosure range (Hộp điều khiển)
  • Industrial enclosure range (Hộp dùng trong công nghiệp)
  • Suspension systems (hộp treo )

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54