• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BELIMO

BELIMO (VALVE)

Chuyên các sản phẩm cho các lĩnh vực sau

 • General Air solutions (giải pháp chung cho không khí)
  • Actuator (các cơ cấu truyền động)
  • Non spring- return actuators (truyền động không lò xo quay lại)
  • Spring-return actuator (truyền động có lò xo quay lại)
  • SuperCap actuators with safety functionality (truyền động với các chức năng an toàn)
  • Actuators with damper blade (truyền động với van điều tiết)
 • Water solutions (giải pháp cho ngành nước)
  • Control valves (van điều khiển)
  • Shut-off and change-over valves
  • Belimo Zone Tigh
 • Safety solutions (giải pháp an toàn)
  • Fire and smoke protection (chữa cháy)
  • Smoke control (kiểm soát khói)
 • Room & system solutions (giải pháp và hệ thống trong tòa nhà)
  • Room comfort
  • Volumetric flow and pressure control (điều khiển lưu lượng và áp suất)
  • Fan control (điều khiển quạt gió)

BELIMO (VALVE)

Chuyên các sản phẩm cho các lĩnh vực sau

 • General Air solutions (giải pháp chung cho không khí)
  • Actuator (các cơ cấu truyền động)
  • Non spring- return actuators (truyền động không lò xo quay lại)
  • Spring-return actuator (truyền động có lò xo quay lại)
  • SuperCap actuators with safety functionality (truyền động với các chức năng an toàn)
  • Actuators with damper blade (truyền động với van điều tiết)
 • Water solutions (giải pháp cho ngành nước)
  • Control valves (van điều khiển)
  • Shut-off and change-over valves
  • Belimo Zone Tigh
 • Safety solutions (giải pháp an toàn)
  • Fire and smoke protection (chữa cháy)
  • Smoke control (kiểm soát khói)
 • Room & system solutions (giải pháp và hệ thống trong tòa nhà)
  • Room comfort
  • Volumetric flow and pressure control (điều khiển lưu lượng và áp suất)
  • Fan control (điều khiển quạt gió)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54