• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

B & R

 B&R automation

Hãng chuyên các sản phẩm, các thiết bị, giải pháp tự động hóa trong công nghiệp

– Industrial PCs (các loại máy tính công nghiệp)

– Visualization and operation

– Control systems, I/O system

– Safety technology

– Motion control

– Mobile automation

– Networks and fieldbus modules

– Process control systems

– Power supplies

– Accessories

 B&R automation

Hãng chuyên các sản phẩm, các thiết bị, giải pháp tự động hóa trong công nghiệp

 • Industrial PCs (các loại máy tính công nghiệp)
  • Automation PC 910
  • Automation PC 2100
  • Automation Panel 5000 swing arm  multi – touch
  • Automation panel 800
 • Visualization and operation
  • Automation panel 5000 swing arm multi-touch
  • Smart Display link 3
 • Control systems
  • X20 system
  • X20 System coated
  • X90 mobile control system
  • Power panel
 • I/O system
  • X20 system
  • Coated X20 systems
  • XV system
  • Compact I/O system
 • Safety technology
  • X20 system
  • X67 system
  • ACOPOS
 • Motion control
  • ACOPOSmicro
  • ACOPOS P3
  • ACOPOSmotor
  • 8LVA compact motor
  • 8LT torque motors
  • 8G economy planetary gearbox
 • Mobile automation
 • Networks and fieldbus modules
  • POWERLINK
  • PROFINET
  • PROFIBUS DP
  • DeviceNet
  • X2X Link
  • CAN bus
 • Process control systems
 • Power supplies
 • Accessories

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54