• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

APV

APV

Danh mục sản phẩm APV bao gồm một loạt các máy bơm, van, bộ trao đổi nhiệt, máy trộn và pha trộn được thiết kế để sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa và sản xuất bia, cũng như trong hóa học, y tế, chế biến dược phẩm và các ngành công nghiệp nặng.

 • Pumps
  • Centrifugal Pumps
  • Rotary Lobe Pumps – DW Pumps
  • Sanitary Rotary Pumps R-Series
  • V² Series Centrifugal Pumps
 • Valves
  • Butterfly valves
  • Sing seat valves
  • Double seal valves
 • Homogenizers
  • Laboratory homogenizers
  • High-pressure homogenizer Rannie 132T/Gaulin 132T
  • High-pressure homogenizer Rannie 55 and Gaulin 55
 • Heat exchangers
  • Gasketed Plate Heat Exchanger – Industrial
  • Gasketed Plate Heat Exchangers – Sanitary
  • District Heating Units – Customized Solutions
  • Scraped Surface Heat Exchanger – VT+ /HT+
 • Mixers
  • APV Cavitator
  • APV Continuous Sugar Dessolver
  • TPM Batch Powder Mixer

Danh mục sản phẩm APV bao gồm một loạt các máy bơm, van, bộ trao đổi nhiệt, máy trộn và pha trộn được thiết kế để sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, sữa và sản xuất bia, cũng như trong hóa học, y tế, chế biến dược phẩm và các ngành công nghiệp nặng.

 • Pumps
  • Centrifugal Pumps
  • Rotary Lobe Pumps – DW Pumps
  • Sanitary Rotary Pumps R-Series
  • V² Series Centrifugal Pumps
 • Valves
  • Butterfly valves
  • Sing seat valves
  • Double seal valves
 • Homogenizers
  • Laboratory homogenizers
  • High-pressure homogenizer Rannie 132T/Gaulin 132T
  • High-pressure homogenizer Rannie 55 and Gaulin 55
 • Heat exchangers
  • Gasketed Plate Heat Exchanger – Industrial
  • Gasketed Plate Heat Exchangers – Sanitary
  • District Heating Units – Customized Solutions
  • Scraped Surface Heat Exchanger – VT+ /HT+
 • Mixers
  • APV Cavitator
  • APV Continuous Sugar Dessolver
  • TPM Batch Powder Mixer

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54