• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

APLAB

APLAB – BỘ NGUỒN ( aplab.com )

Các sản phẩm chính

  • Hight Voltage DC Lab Power Supplies ( nguồn 1 chiều điện áp lớn) đầu ra từ 300V-5000V

Cung cấp dòng đầu ra ổn định. Dùng trong xây dựng, phòng thí nghiệm, kiểm tra tụ điện…

  • Ultra Isolation Transformer ( máy biến áp cách li)

Công suất từ 400VA- 2000VA. Dùng để cách li thiết bị với lưới điện, chống nhiễu khi lưới điện dao động. Giải pháp an toàn tuyệt đối cho máy ATM, máy bán hàng tự động, màn hình quảng cáo LCD, khung tranh điện tử, hệ thống âm thanh và các thiết bị rò rỉ điện khác002E

  • Regulated DC Power Supply (Nguồn 1 chiều có điều tiết)

LQ6324 Có 3 đầu ra độc lập và cách ly với nhau (32V/2A; ± 15V/0.5A; 5V/5A), cung cấp điện áp chính xác (sai số chỉ 0.01%)

Digital Lab (30-300W) cung cấp nguồn với các thông số có độ chính xác cao. Là dòng sản phẩm mới ứng dụng cho phòng thí nghiệm và ngành xây dựng. Model 1 đầu ra ‘Lxxx’ 2 đầu ra ‘LDxxx’

High Power Digital Lab Series (dòng sản phẩm nguồn DC công suất lớn 2000W hoặc 3000W )

  • DC power Supplies Encased preset (nguồn 1 chiều cài đặt sẵn) thiết kế đặc biệt cho các dây truyền OEM (thuộc nhóm sản phẩm lắp đặt theo dây chuyền) dùng để khử pin và sạc nổi (Battery Eliminator/ Float Charger).

APLAB – BỘ NGUỒN ( aplab.com )

Các sản phẩm chính

  • Hight Voltage DC Lab Power Supplies ( nguồn 1 chiều điện áp lớn) đầu ra từ 300V-5000V

Cung cấp dòng đầu ra ổn định. Dùng trong xây dựng, phòng thí nghiệm, kiểm tra tụ điện…

  • Ultra Isolation Transformer ( máy biến áp cách li)

Công suất từ 400VA- 2000VA. Dùng để cách li thiết bị với lưới điện, chống nhiễu khi lưới điện dao động. Giải pháp an toàn tuyệt đối cho máy ATM, máy bán hàng tự động, màn hình quảng cáo LCD, khung tranh điện tử, hệ thống âm thanh và các thiết bị rò rỉ điện khác002E

  • Regulated DC Power Supply (Nguồn 1 chiều có điều tiết)

LQ6324 Có 3 đầu ra độc lập và cách ly với nhau (32V/2A; ± 15V/0.5A; 5V/5A), cung cấp điện áp chính xác (sai số chỉ 0.01%)

Digital Lab (30-300W) cung cấp nguồn với các thông số có độ chính xác cao. Là dòng sản phẩm mới ứng dụng cho phòng thí nghiệm và ngành xây dựng. Model 1 đầu ra ‘Lxxx’ 2 đầu ra ‘LDxxx’

High Power Digital Lab Series (dòng sản phẩm nguồn DC công suất lớn 2000W hoặc 3000W )

  • DC power Supplies Encased preset (nguồn 1 chiều cài đặt sẵn) thiết kế đặc biệt cho các dây truyền OEM (thuộc nhóm sản phẩm lắp đặt theo dây chuyền) dùng để khử pin và sạc nổi (Battery Eliminator/ Float Charger).

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54