• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

TRAINING

Training courses from basic to advanced levels of PLC Company

PLC PRO CO., LTD regularly opens short-term training courses on technology, automations , hydraulic, pneumatic solutions. Our company is equipped with modern teaching equipments of well-known brands in the world. Training programs are taught by professional experts. Please contact us for more details.

Featured News:

TRAINING

Bảo dưỡng thiết bị tự động hóa

5S là một trong các công cụ quản lý chất lượng tổng thể được Nhật Bản phát triển dành riêng cho các xí nghiệp nhằm mục tiêu thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng của xí nghiệp …

SCADA

Hai thuật ngữ SCADA và Đo lường từ xa đều mô tả những hệ thống truyền các tín hiệu điểu khiển và tín hiệu đo lường từ một địa điểm này tới một địa điểm khác nhờ sử dụng các RTU.

TPM – NHỮNG VẤN ĐỀ CĂN BẢN

TPM là một cách tiếp cận hiện đại được áp dụng phổ biến trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nhằm khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có : công nghệ, thiết bị, con người , thị trường, thị trường, thời cơ ,….