• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Bia - Sữa - Rượu - Nước giải khát

Ngành Bia - Sữa - Rượu - Nước giải khát

Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Vĩnh Long