• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

Gas - Dầu khí

Ngành Gas - Dầu khí

Giàn khoan PV DRILLING I

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Giàn khoan PV DRILLING I

PLC PRO.CO.,LTD cung cấp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị tự động hóa, bơm, van cho Giàn khoan PV DRILLING I